Yükleniyor...

Avrupa Birliği, Delli Raporu'nu kabul etti | IMO ve AB

Avrupa Birliği, Delli Raporu'nu kabul etti

Avrupa Birliği, Delli Raporu'nu kabul etti
12 Aralık 2021 Pazar | Okunma Sayısı : 19

Avrupa Topluluğu Gemi Sahipleri Birliği, Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi'nin daha verimli ve temiz deniz taşımacılığına ilişkin hazırlanan Delli Raporunu (Delli Report) kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi daha verimli ve temiz deniz taşımacılığına ilişkin hazırlanan Delli Raporunu (Delli Report) oylamayla kabul etti.

Raporda FuelEU Maritime Komisyonu sadece yakıtların karbon yoğunluğu değil, aynı zamanda küresel bazda gemilerin ve operasyonların verimliliğini artıracak teknik ve operasyonel önlemleri de kapsamlı bir şekilde ele almaya çağırıyor.

Rapor, sektörde uygulanacak yakıt standartlarına tedarikçileri de dahil eden daha kapsamlı bir yaklaşım sergilediği için AB armatörlerini memnun etti.

Raporun kabul edilmesi, Avrupa Topluluğu Gemi Sahipleri Birliği'nin (ECSA) Avrupa Komisyonu'na yazdığı bir mektupla, Avrupa Birliği içinde yenilenebilir enerji kullanım seviyelerini zorunlu kılan bir Avrupa Birliği direktifi olan Yenilenebilir Enerji Direktifi (RED) kapsamında, denizcilik sektöründe yenilenebilir enerji kullanımının çoğalıyor olması nedeniyle, sıfır karbonlu yakıtların deniz taşımacılığı için kullanılabilir hale getirilmesi üzere yakıt tedarikçilerine hitap edecek alt hedeflerin belirlenmesini talep etmesinin ardından geldi.

TEDARİKÇİLER YERİNE GEMİLERE YAKIT STANDARDI UYGULANMASI RİSK DOĞURUYOR

AB armatörleri, Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesinin FuelEU Maritime önerisi çerçevesindeki kapsamlı yaklaşım çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Topluluğu Gemi Sahipleri Birliği ECSA, FuelEU Maritime kapsamında yakıt tedarikçileri yerine gemiler için bir yakıt standardı belirlendiği takdirde emisyon azaltımının sağlanamaması riskininin doğacağını ve bunun uygulanmasının zor olacağını iddia etmiş, pazara dayalı bir önlem alındığı takdirde fonların bu yenilenebilir yakıtların alımını destekleyecek yatırımlara yapabileceğinin altını çizmişti.

ECSA tarafından, ihtiyaç duyulan şeyin, yakıt tedarikçilerine uygulanacak bir yakıt standardının yanında daha fazla teknik ve operasyonel verimlilik önlemlerini teşvik etmek için küresel filo düzeyinde bir verimlilik standardını mecbur kılacak kapsamlı bir yaklaşım olduğu belirtiliyor.

YAKIT STANDARTINI GEMİLERE UYGULAMAK SÜRÜDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

ECSA Genel Sekreteri Martin Dorsman Deniz Taşımacılığı raporunu memnuniyetle kabul ettiklerini iletti. Rapor FuelEU Maritime kapsamında bir yaklaşım çağrısında bulunuyor.

Yakıt tedarikçilerinin yerine gemilere yönelik bir yakıt standardını uygulamanın zor olacağını ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin yerine getirilemeyeceğini vurgulandı.

DENİZ HABER AJANSI


Kaynak : DENİZ HABER

Kaynak Url : https://www.denizhaber.net/avrupa-birligi-delli-raporunu-kabul-etti-haber-100472.htm

Facebook Yorumları